Sağlık

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Ülkemiz geneli yaşanılan bu işsizlik ve ekonomik sıkıntı sebebiyle insanlar ne işle uğraşacaklarını şaşırmış durumda. Hal böyle olunca da halkça kendi adımıza resmi olarak kurabileceğimiz işlere yönelme fikri aklımıza yatmakta. Bu hedeflerin başında belkide dernek kurmak gelir. Peki gelelim dernek kurma hayalinde olanlar için ne dernek kurma belgelerinin gerekli olduğuna.

 • Bilgisayar alanında doldurulmuş kuruluş bildirimi yani ( Tc kimlik numarası düzgün ve 2 adet asıl, diğerleri kurucular tarafından imzalı)
 • Yerleşim yeri ve okunaklı açık ikamet adresi
 • Dernek merkezi tapuda;
 • İşyeri adı altında geçiyorsa 2 adet kira kontratı
 • Mesken olarak geçiyor ise, kat malikleri konseyinin oy birliği ile vereceği karar örneği 1 adet, kira kontratı ise 2 adet
 • Dernek tüzüğü (bu tüzüğün bütün sayfaları tüm kurucu üyeler tarafından imzalı 3 adet asıl)
 • Tebligat ve yazışmayı almaya yetkili minumum 3 kişinin adı- soyadı, yerleşim yeri, telefon numarasını belirten imzalı liste 1 adet
 • Dernek kurucuları içinde tüzel kişilerin yer alması halinde bu tüzel kişilerin yerleşim yeri, kuruluş belgesi ve unvanı ile tüzel kişiliklerin organları aracılığıyla görevlendirilen gerçek kişi de belirtilmek amacıyla bu konuda alınmış olan kararın fotokopisi
 • Belgelerin dosyalanması adına 1 adet büyük klasör ve 2 adet yarım kapaklı olan dosya
 • Kurucular içinde dernek, vakıf ya da yabancı dernek haricinde kâr amacı gütmeyen belirli kuruluşların olması halinde bu tüzel kişilerin derneklere asıl kurucu olabilmelerine yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından izin alındığını gösteren ve dernek kurucuları vasıtasıyla imzalanmış olan yazılı beyan
 • Kurucular içinde eğer yabancı uyruklu kişiler varsa, bu bireylerin Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarına dair gerekli devlet kurma belgelerinin fotokopileri gereklidir.

Dernek kurma belgeleri için; çocuk dernekleri bazında tüzel kişiler üye veya kurucu olamazlar. Bunun yanında çocuk derneklerindeki kurulacak olan bildirime, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin dahili izni eklenir.

Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerini, mülki yapıdaki idare amirliğine teslim etmek maksadıyla tüzel kişilik kazanırlar.

Derneğin Oluşum Aşamasından Sonra Yapılması Gereken Prosedür Sistemi

-Dernek gelirlerinin genel toplanma aşamasında kullanımı sağlanacak olan alındı belgelerinin durdurulması

– Üye kayıt işlemleri

– Mal bildirimi

– Yetki belgesi düzenlenmesi

– Gider ve gelir hesap ve davranışları

– Taşınmazların bildirilmesi

Genel kurul toplantısı

– Defter tutulması

– Genel kurulun sonuç bildirimi

– Bu derneğin iç denetime tabi tutulacak olması

– Beyanname verilmesi gibi etkenler bunlara örnek gösterilir.

Kurmak istediğiniz derneğin daha uzun süreli olabilmesi için; gerekli olacak temel alt yapıyı en sağlam biçimde sunmak, sponsor ve destekçi kişi sayesinde derneğin varlığını ve kalitesini devam ettirmek önemli nokta olabilir.

Dernek Tüzüğünde Bulunması Gereken Hükümler Nelerdir?

∙ Derneğin merkezi ve adı,

∙ Derneğe üye olma veya üyelikten çıkmanın şekil ve şartları,

∙ Derneğin çalışma konuları, çalışma birimleri, amacı ve faaliyet alanı,

∙ Genel kurulun toplanma zamanı ve şekli,

∙ Denetim ve yönetim kurullarının yetki ve görevleri, yedek ve asıl üye sayısı, seçim usulleri,

∙ Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,

∙ Derneğin feshi dahilinde mal varlığının tasfiye ediliş şekli,

∙ Dernek şubesinin olup olmayacağı; eğer olacaksa da şubelerin nasıl

kurulacağı, yetki ve görevleri ile dernek genel kurulunda bu durumun nasıl temsil edileceği,

∙ Tüzüğün ne biçimde değiştirileceği,

∙ Üyelerin ödemekle yükümlü oldukları giriş ile yıllık aidat tutarının belirlenme şekli,

∙ Derneğin iç denetim şekilleri,

∙ Derneğin borçlanma usulleri bu hükümler arasında yer alır.

Kaynak: https://derneknedir.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.